#
#
#
 

Dịch Vụ 

Web Hosting

Web Hosting là dịch vụ lưu trữ website chuyên nghiệp. Web hosting là giải pháp phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có một website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Server Dell 2 CPU Intel Xeon Quad Core công nghệ siêu phân luồng với 8 Core Server đặt tại USA và Việt Nam (SuperData.vn) với đường truyền tốc độ cao.

Giảm 10% cho khách hàng đăng ký mới / gia hạn 2 năm.
Giảm 15% cho khách hàng đăng ký mới / gia hạn 3 năm.
Giảm 20% cho khách hàng đăng ký mới / gia hạn 4 năm.
Giảm 25% cho khách hàng đăng ký mới / gia hạn 5 năm.

 Bảng giá WEB HOSTING

 LINUX HOSTING

Gói lưu trữ Cá nhân

 • 300 MB lưu trữ
 • 5 GB băng thông
 • sub domain
 • 10 Email POP3 / webmail
 • Tài khoản FTP
 • MySQL5
 • Park Domain
 • Hỗ trợ PHP5 / GD2
 • Miễn phí Cpanel + demo mẫu
 • Server đặt tại Việt Nam, dữ liệu được backup hàng tuần
 • Đảm bảo truy cập 99.9% thời gian
 • Hỗ trợ khách hàng 24/24
 • Chi phí : 40.000đ/tháng (chưa bao gồm VAT 10%)


Gói lưu trữ Cá nhân ++

 • 600 MB lưu trữ
 • 15 GB băng thông
 • 5 sub domain
 • 15 Email POP3 / webmail
 • Tài khoản FTP
 • Park Domain
 • 1 MySQL5 
 • Hỗ trợ PHP5 / GD2
 • Miễn phí Cpanel + demo mẫu
 • Server đặt tại Việt Nam, dữ liệu được backup hàng tuần
 • Đảm bảo truy cập 99.9% thời gian
 • Hỗ trợ khách hàng 24/24
 • Chi phí : 63.000đ/tháng - 756.000đ/năm (chưa bao gồm VAT 10%)


Gói lưu trữ Bán chuyên nghiệp

 • 800 MB lưu trữ
 • 20 GB băng thông
 • 15 sub domain
 • 25 Email POP3 / webmail
 • Tài khoản FTP
 • MySQL5
 • 15 Park Domain
 • Hỗ trợ PHP5 / GD2
 • Miễn phí Cpanel + demo mẫu
 • Server đặt tại Việt Nam, dữ liệu được backup hàng tuần
 • Đảm bảo truy cập 99.9% thời gian
 • Hỗ trợ khách hàng 24/24
 • Chi phí : 93.000đ/tháng - 1.080.000đ/năm (chưa bao gồm VAT 10%)


Gói lưu trữ Bán chuyên nghiệp ++

 • 1.1 GB lưu trữ
 • 30 GB băng thông
 • 20 sub domain
 • 40 Email POP3 / webmail
 • Tài khoản FTP
 • MySQL5
 • 20 Park Domain
 • Hỗ trợ PHP5 / GD2
 • Miễn phí Cpanel + demo mẫu
 • Server đặt tại Việt Nam, dữ liệu được backup hàng tuần
 • Đảm bảo truy cập 99.9% thời gian
 • Hỗ trợ khách hàng 24/24
 • Chi phí : 135.000đ/tháng - 1.620.000đ/năm (chưa bao gồm VAT 10%)


Gói lưu trữ Chuyên nghiệp

 • 1.5 GB lưu trữ
 • 30 GB băng thông
 • 25 sub domain
 • 50 Email POP3 / webmail
 • Tài khoản FTP
 • 5 MySQL5
 • 25 Park Domain
 • Hỗ trợ PHP5 / GD2
 • Miễn phí Cpanel + demo mẫu
 • Server đặt tại Việt Nam, dữ liệu được backup hàng tuần
 • Đảm bảo truy cập 99.9% thời gian
 • Hỗ trợ khách hàng 24/24
 • Chi phí : 160.000đ/tháng - 1.920.000đ/năm (chưa bao gồm VAT 10%)


Gói lưu trữ Doanh nghiệp

 • 3 GB lưu trữ
 • 100 GB băng thông
 • 40 sub domain
 • 80 Email POP3 / webmail
 • Tài khoản FTP
 • MySQL5
 • 40 Park Domain
 • Hỗ trợ PHP5 / GD2
 • Miễn phí Cpanel + demo mẫu
 • Server đặt tại Việt Nam, dữ liệu được backup hàng tuần
 • Đảm bảo truy cập 99.9% thời gian
 • Hỗ trợ khách hàng 24/24
 • Chi phí : 250.000đ/tháng - 3.000.000đ/năm (chưa bao gồm VAT 10%)


Gói lưu trữ TM Điện tử

 • 5 GB lưu trữ
 • 200 GB băng thông
 • 60 sub domain
 • 100 Email POP3 / webmail
 • 10 Tài khoản FTP
 • 10 MySQL5
 • 60 Park Domain
 • Hỗ trợ PHP5 / GD2
 • Miễn phí Cpanel + demo mẫu
 • Server đặt tại Việt Nam, dữ liệu được backup hàng tuần
 • Đảm bảo truy cập 99.9% thời gian
 • Hỗ trợ khách hàng 24/24
 • Chi phí : 400.000đ/tháng - 4.800.000đ/năm (chưa bao gồm VAT 10%)

 

 WINDOW HOSTING

 Gói lưu trữ Cá nhân

 • 300 MB lưu trữ
 • 5 GB băng thông
 • sub domain
 • 10 Email POP3 / webmail
 • MySQL + MSSQL 2005 / 2008
 • Tài khoản FTP
 • Park Domain 
 • Hỗ trợ ASP / ASP.net / PHP 
 • Miễn phí Cpanel + demo mẫu
 • Server đặt tại Việt Nam, dữ liệu được backup hàng tuần
 • Đảm bảo truy cập 99.9% thời gian
 • Hỗ trợ khách hàng 24/24
 • Chi phí : 40.000đ/tháng (chưa bao gồm VAT 10%)


 Gói lưu trữ Cá nhân ++

 • 600 MB lưu trữ
 • 15 GB băng thông
 • sub domain
 • 15 Email POP3 / webmail
 • MySQL + MSSQL 2005 / 2008
 • Tài khoản FTP
 • Park Domain 
 • Hỗ trợ ASP / ASP.net / PHP
 • Miễn phí Cpanel + demo mẫu
 • Server đặt tại Việt Nam, dữ liệu được backup hàng tuần
 • Đảm bảo truy cập 99.9% thời gian
 • Hỗ trợ khách hàng 24/24
 • Chi phí : 63.000đ/tháng - 756.000đ/năm (chưa bao gồm VAT 10%)


 Gói lưu trữ Bán chuyên nghiệp

 • 800 MB lưu trữ
 • 20 GB băng thông
 • 15 sub domain
 • 25 Email POP3 / webmail
 • MySQL + MSSQL 2005 / 2008
 • Tài khoản FTP
 • 15 Park Domain 
 • Hỗ trợ ASP / ASP.net / PHP
 • Miễn phí Cpanel + demo mẫu
 • Server đặt tại Việt Nam, dữ liệu được backup hàng tuần
 • Đảm bảo truy cập 99.9% thời gian
 • Hỗ trợ khách hàng 24/24
 • Chi phí : 93.000đ/tháng - 1.080.000đ/năm (chưa bao gồm VAT 10%)


 Gói lưu trữ Bán chuyên nghiệp ++

 • 1.1 GB lưu trữ
 • 25 GB băng thông
 • 20 sub domain
 • 40 Email POP3 / webmail
 • MySQL + MSSQL 2005 / 2008
 • Tài khoản FTP
 • 20 Park Domain 
 • Hỗ trợ ASP / ASP.net / PHP
 • Miễn phí Cpanel + demo mẫu
 • Server đặt tại Việt Nam, dữ liệu được backup hàng tuần
 • Đảm bảo truy cập 99.9% thời gian
 • Hỗ trợ khách hàng 24/24
 • Chi phí : 135.000đ/tháng - 1.620.000đ/năm (chưa bao gồm VAT 10%)


 Gói lưu trữ Chuyên nghiệp

 • 1.5 GB lưu trữ
 • 30 GB băng thông
 • 25 sub domain
 • 50 Email POP3 / webmail
 • MySQL + MSSQL 2005 / 2008
 • Tài khoản FTP
 • 25 Park Domain 
 • Hỗ trợ ASP / ASP.net / PHP
 • Miễn phí Cpanel + demo mẫu
 • Server đặt tại Việt Nam, dữ liệu được backup hàng tuần
 • Đảm bảo truy cập 99.9% thời gian
 • Hỗ trợ khách hàng 24/24
 • Chi phí : 160.000đ/tháng (chưa bao gồm VAT 10%)


 Gói lưu trữ Doanh nghiệp

 • 3 GB lưu trữ
 • 80 GB băng thông
 • 40 sub domain
 • 80 Email POP3 / webmail
 • MySQL + MSSQL 2005 / 2008
 • Tài khoản FTP
 • 40 Park Domain 
 • Hỗ trợ ASP / ASP.net / PHP
 • Miễn phí Cpanel + demo mẫu
 • Server đặt tại Việt Nam, dữ liệu được backup hàng tuần
 • Đảm bảo truy cập 99.9% thời gian
 • Hỗ trợ khách hàng 24/24
 • Chi phí : 250.000đ/tháng - 3.000.000đ/năm (chưa bao gồm VAT 10%)


 Gói lưu trữ TM Điện tử

 • 5 GB lưu trữ
 • 150 GB băng thông
 • 60 sub domain
 • 100 Email POP3 / webmail
 • MySQL + MSSQL 2005 / 2008
 • 10 Tài khoản FTP
 • 60 Park Domain 
 • Hỗ trợ ASP / ASP.net / PHP
 • Miễn phí Cpanel + demo mẫu
 • Server đặt tại Việt Nam, dữ liệu được backup hàng tuần
 • Đảm bảo truy cập 99.9% thời gian
 • Hỗ trợ khách hàng 24/24
 • Chi phí : 400.000đ/tháng - 4.800.000đ/năm (chưa bao gồm VAT 10%)

 

Các dịch vụ cộng thêm

1G Bandwidth Extra
 • 20.000 đ/1 tháng
 • 60.000 đ/3 tháng
 • 120.000 đ/6 tháng
 • 240.000 đ/12 tháng
10G Bandwidth Extra
 • 188.000 đ/1 tháng
 • 564.000 đ/3 tháng
 • 1.128.000 đ/6 tháng
 • 2.256.000 đ/12 tháng
20G Bandwidth Extra
 • 300.000 đ/1 tháng
 • 900.000 đ/3 tháng
 • 1.800.000 đ/6 tháng
 • 3.600.000 đ/12 tháng
30G Bandwidth Extra
 • 400.000 đ/1 tháng
 • 1.200.000 đ/3 tháng
 • 2.400.000 đ/6 tháng
 • 4.800.000 đ/12 tháng
50G Bandwidth Extra
 • 500.000 đ/1 tháng
 • 1.500.000 đ/3 tháng
 • 3.000.000 đ/6 tháng
 • 6.000.000 đ/12 tháng
100G Bandwidth Extra
 • 820.000 đ/1 tháng
 • 2.460.000 đ/3 tháng
 • 4.920.000 đ/6 tháng
 • 9.840.000 đ/12 tháng
200G Bandwidth Extra
 • 1.200.000 đ/1 tháng
 • 3.600.000 đ/3 tháng
 • 7.200.000 đ/6 tháng
 • 14.400.000 đ/12 tháng
Restore data for Hosting
 • 200.000đ/lần

 

  Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

 • Công ty TNHH TM Điện tử iCLick
 • Địa chỉ : Nhà Cộng Đồng - Tòa CT2 - Chung cư Quân Đội, 14G Phan Văn Trị, P7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
 • Điện thoại : (08) 350 66666 
 • Hotline : 0948 76 76 76
 • Email : info@iclick.vn

 

 

 
Các Tin Khác :
 

hỗ trợ trực tuyến

 
HOTLINE

0948.76.76.76 or (08) 350 66666

HÃY GỌI TRỰC TIẾP
 • HP : 0948.76.76.76
 • HP : 090.77.999.88